Home

Hva mener folk om oljeboring i lofoten

Folk i Nordland vet hva fiskeriene betyr, mener Spørsmålet om oljeutvinning utenfor Lofoten ble - Det er underlig å registrere at på tross av at folk er mot oljeboring mener kun. Diskusjonen om hvorvidt det skal åpnes for oljeboring her har startet i 1970. Motsetningene står mellom dem som frykter konsekvensene et stort oljeuhell vil ha for natur og miljø, og dem som mener sannsynligheten for store konsekvenser er lav. Det foregår idag ingen oljevirksomhet i disse havområdene Vi ønsker din mening om hva som bør skje med havområdene utenfor Lofoten! Si hva du mener i vårt kommentarfelt! Programkomiteen i Arbeiderpartiet gikk forrige uke inn for en konsekvensutredning av havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.. Få dager senere flagget også statsminister Jens Stoltenberg sitt standpunkt.. Også oljemotstanderne har kommet på banen, og den siste uken. Hva har skjedd med oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja - se utviklingen i tidslinje.. Derfor er Naturvernforbundet mot oljeboring i nord Naturvernforbundet kjemper for at politikerne skal velge inngrepsfri natur foran forurensning og fornybare løsninger foran klimafiendtlig olje og gass

Flertall mot oljeboring i Lofoten - NR

 1. st ungdommen i ryggen når hun hevder at motstanden mot oljevirksomhet utenfor Lofoten er større enn meningsmålinger vil ha det til. I går offentliggjorde Verdens Naturfond (WWF) en landsdekkende undersøkelse som viste et knapt flertall mot oljeboring utenfor Lofoten. 40 prosent av befolkningen er mot, mens 38 prosent er for boring
 2. Ett av spørsmålene har vært om oljeboring utenfor Lofoten og Vesterålen. I flere år har knappe 50 prosent av befolkningen vært motstandere av boring. Drøye 30 prosent har vært tilhengere. så passer det godt med hypotesen om at arbeidsplasser er viktig for hva folk mener
 3. Parlamentarisk nestleder i Senterpartiet Ola Borten Moe ønsker oljeboring i Lofoten og sier ja under visse betingelser.Senterpartiet har programfestet at partiet i denne fireårsperioden «viser ansvar ved å gå imot åpning av oljeboring i Lofoten og Vesterålen o
 4. Her finner du en kort oversikt over hva de ulike politiske partiene i Norge mener om oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Oversikten er oppdatert før stortingsvalget 2017. For Naturvernforbundet er vern av Lofoten, Vesterålen og Senja en av de aller viktigste sakene! Bli med på laget - bli medlem i Naturvernforbundet
 5. Den norske oljevirksomhetens ekspansjon mot nord har bidratt til den mest polariserte konfliktlinjen i norsk oljepolitikk. På slutten av 1970-tallet sto striden om hvorvidt man skulle åpne områdene nord for 62. breddegrad for oljeboring. Fra midt på 1990-tallet fikk spørsmålet om hvorvidt havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen skulle åpnes for oljevirksomhet mest oppmerksomhet
 6. Det er veldig mange gode grunner til å si ja til oljeutvinning utenfor Lofoten og Vesterålen. Og det er også noen gode grunner til å si nei. Når jeg lander på et ganske så tydelig ja-standpunkt i denne saken, er det rett og slett fordi ja-argumentene er både bedre, tyngre og tydeligere enn nei-argumentene. Olje- og [

Oljeutvinning i Lofoten, Vesterålen og Senja - Wikipedi

 1. dre aktuell for oljeboring. - I dag er det fortsatt et bilde at olja er lik vekst, men dette bildet stemmer ikke mer, sier Lorentzen, og viser til regjeringens sluttrapport om verdiskaping i nord «Framtid i nord»
 2. - Kall det hva du vil. Men jeg mener det er ærlig og redelig, og jeg er overbevist om at vi får med oss industrien i LO på vårt krav. Publisert 31.10.2016, kl. 11.45 Oppdatert 31.10.2016, kl.
 3. Onsdag skrev Nationen at mange fylkesledere i Senterpartiet er usikre på hva de mener om Ola Borten Moes forslag om gjenåpning av Nordland VI og oppstart av leteboring allerede til høsten. Programkomiteen i Senterpartiet har valgt å går inn for Borten Moes forslag, til tross for uenigheter. Les også: Senterparitet splittet om Lofoten KrFs miljøpolitiker Kjell Ingolf Ropstad opplever at.
 4. Jeg ønsker ikke oljeboring i Lofoten, og er glad for at mange velgere tenker som meg, sier Hansen. I kommentarfeltet under vil vi høre hva du mener om de politiske sakene

Lofotposten - Hva mener folk i Lofoten om oljeutvinning

Derfor er det farlig med oljeboring i Lofoten Lofoten er et idyllisk sted. Fuglene leker i fjæra og hekker i fuglefjellene. På land leker og jakter dyrene slik de har gjort i tusenvis av år. I havet lever torsken side om side med hval. På havbunnen er det planter og dyr du ikke finner andre steder i verden Utblåsningen i Mexicogulfen viser med all tydlighet at katastrofer kan skje. Å tenke på hva et tilsvarende utslipp utenfor kysten av Lofoten, Vesterålen eller Senja er skremmende. Her har vi også mer ekstreme forhold en i Mexicogulfen. Det er kaldere, bølgene. Stortingspolitikere fra Nordland FrP mener at planene om en oljevernbase er en del av framdriften i saken om å åpne for oljeboring i Lofoten. Nationen ønsket å vite hva regjeringen mener om saken. Planer om basen var et resultat av avtalen mellom Høyre, Frp,.

Sentralstyret vedtok mandag 10. august en resolusjon om å jobbe for at områdene utenfor Lofoten og Vesterålen åpnes for konsekvensutredning etter 2017 Flere rogalendinger sier ja til oljeboring i Lofoten. VALG 2017: Nesten halvparten av folk i Rogaland er positive til å åpne døren for oljeindustrien i Lofoten og Vesterålen. Og i oljefylket er både Venstre, Krf og Senterpartiet sine velgere i utakt med partienes standpunkt Lofoten, Vesterålen og Senja Natur- og fiskeressursene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja er unike og sårbare. I dag er det over 6500 arbeidsplasser innenfor fiskeri og reiselivsnæring i Lofoten, Vesterålen og Senja. Dette er om lag seks ganger så mye som oljeboring i området, i beste fall, vil kunne skape av arbeidsplasser

Forslaget om å gå bort fra kravet om åpning for konsekvensutredning i Lofoten, Tidligere olje- og energiminister Terje Søviknes mener et nei til oljeboring i Lofoten vil få store konsekvenser for leverandørindustrien på Vestlandet. men det blir ikke påpekt hva arbeidsplassene skal være En ting jeg syns har sklidd helt ut av proposjoner denne valgkampen er den berømte oljeboringen i Lofoten. Det er meg et under at så mange kan gjøre seg opp en veldig sterk mening om noe de antagelig ikke vet så mye om. Miljø: Vi har supertankere som går langs hele kysten, pluss all annen skipstr.. - Skal kirken mene noe om oljeboring i Lofoten? INTERVJU: Post 22/7 samlet befolkningen seg utenfor domkirken. Men bare 14 prosent bryr seg om hva som skjer innenfor. Kirken trenger reelt demokrati med lister og partier, mener Harald Hegstad og Andreas Ihlang Berg Ola Borten Moe sier nei til Lofoten, men ja til oljå . Tidligere oljeminister, oljetopp og nestleder i Senterpartiet Ola Borten Moe er klar i sin tale: - Lofoten, Vesterålen og Senja kommer heller ikke til å bli åpnet for oljeboring i neste stortingsperiode, uansett hvem som sitter i regjering

Aps nye Lofoten-kompromiss innebærer at et belte på 5 mil fra land gjøres petroleumsfritt. I tillegg unntas hele Vestfjorden, mens beslutningen om å konsekvensutrede Nordland VII og Troms II utsettes. Til gjengjeld åpner programkomiteen i Ap for konsekvensutredning av Nordland VI, havområdet sør for Røst, som Oljedirektoratet mener er det mest lovende og interessante feltet Ap-uenighet om oljeboring i nord (VG Nett) Arbeiderpartiets programkomité går ikke inn for å verne Lofoten og Vesterålen mot oljevirksomhet i denne omgang Folk i Lofoten og Vesterålen oppfordrer LO-kongressens delegater til å si nei til oljeboring i hele Lofoten, Vesterålen og Senja. Stor motstand mot oljeboring i nord: «Det er fryktelig for oss hvordan storsamfunnet og makta skyver den lille mann av banen Det er havforskerne og oljeindustrien enige om. Men oljeindustrien refererer i rapporten til forskning som trekker i tvil om fisken blir skremt bort fra fiskefeltene når det skytes seismikk der. - Det er en helt udiskutabel skremmeeffekt, sier Misund. Du kan lese hele rapporten fra oljeindustrien her. Hva mener du om oljeboring i Lofoten Her kan du lese hva de forskjellige partiene skriver om oljeboring i sine partiprogrammer for stortingsperioden 2013 - 2017. Hva mener de om LoVeSe? Vi gir deg en kort gjennomgang

Debatten om oljeboring i Lofoten er kompleks, og det gjenspeiler også NHO Reiselivs synspunkter. Da regjeringen for snart fire år siden satt en stopper for en konsekvensutredning uttalte vi at vi så gode markedsføringsmuligheter knyttet til neiet. For noen medlemmer er et oljefritt nordområde og uberørt natur et unikt trekkplaster (Dagbladet): Næringsminister Trond Giske tar bladet fra munnen og sier nå hva han mener om oljeboring i Lofoten og Vesterålen: Han vil ha konsekvensutredning - og går dermed imot sitt eget. Folk som bor i Lofoten er delt i synet på prøveboring. De som selv driver med fiske ønsker ikke å tillate prøveboring, da dette kan påvirke fiskebestander og gyting. Andre mener at oljen er en så viktig ressurs for landet vårt at vi må prøve å få oversikt over og tilgang til alle aktuelle leteområder Her kan du lese om andre politikkområder for den nye trepartiregjeringen. Norsk olje og gass: Skuffet over nei til oljeboring. Norsk olje og gass er fornøyd med det de mener er fortsatt gode rammevilkår for næringen, men er skuffet over at det ikke åpnes for oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja

Bruk partienes programmer for stortingsperioden 2013-2017, eller se på Folkeaksjonens partioppsummering, og lag en liste over hva de ulike partiene mener om oljeutvinning utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Bruk de vedlagte kildene til å lage en oversikt over argumenter for og i mot oljeboring Barnas Klimapanel har møtt Arbeiderpartiet, og sagt klart i fra om hva barn i Norge mener om oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja. Arbeiderpartiet skal snart ha landsmøte, der de blant annet skal bestemme seg for om de skal være mot oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja eller ikke

Lofoten, Vesterålen, Senja og oljeboring

 1. Lofoten. Det er lenge siden jeg var i Lofoten. Hva mener folk i Lofoten selv om olje og gass? Jeg er enig med deg. Det er for risikabelt med oljeboring midt i yngleplassen for skrei. Hold oljeboring unna Lofoten og Vesterålen! Det skylder vi framtida og ungene våre. Legg heller en fabrikk for framstilling av vindmøller i Lofoten
 2. - Historisk nei fra Ap til oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja 06. 04. 2019 6. april arrangerte Naturvernforbundet, Natur og Ungdom og Folkeaksjonen Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja folkefest utenfor Arbeiderpartiets landsmøte med et klart krav om at partiet måtte gå inn for å holde disse områdene oljefrie
 3. Lofoten (nordsamisk: Lofuohta eller Váhki) er en øygruppe i Nordland fylke som ligger på 67. og 68. breddegrad, vest i havet nord for Polarsirkelen.Øygruppens samlede areal er på 1 229,53 km². De største øyene fra øst til vest er Austvågøya 526,10 km², Gimsøya 46,36 km², Vestvågøya 411,05 km², Flakstadøya 109,76 km², Moskenesøya 185,94 km²; Værøy 15,74 km² og Røst 3,60.
 4. Folk mener sterkt om byutvikling i Trondheim - se hva politikerne svarte her. Den saken som skaper høyest temperatur på Aps pågående landsmøte, er oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVeSe). AUF har, sammen med en rekke fylkeslag i partiet - Jeg er usikker på hva det er riktig å gjøre
 5. Diskusjonen om oljeboring i disse havområdene har rast siden 1970-tallet. og som det etablerte Norge egentlig mener. AUF varsler omkamp om olje i Lofoten på Aps landsmøte til våren
 6. Advarer mot oljeboring i nord - Oljeutslippet fra Statfjord A-plattformen i Nordsjøen må oppfattes som en advarsel om at Lofoten og andre sårbare områder i nord må skånes for oljeutvinning, mener direktør Janne Sollie i Direktoratet for naturforvaltning
 7. 4. Oljeboring i Lofoten og Vesterålen Norsk oljeboring er et omstridt tema og sjelden har folk vært så enige, men også uenige om en sak. Victoria B. Mastervik 1ST

Oljeboring i Lofoten, hva vet du? (Stortingsvalg 2009) Er innlegget ditt uten en problemstilling? Post gjerne i Oppslagstavlen! Logg inn for å følge dette . Følgere 0. Oljeboring i Lofoten, hva vet du? (Stortingsvalg 2009) Av guttorm, 14. september 2009 i Politikk og samfunn. Svar i emnet Nordland Arbeiderparti har gjort helomvending i LoVeSe-saken og vil legge bort kravet om konsekvensutredning av oljeboring i Lofoten. Dramatisk, mener Frp

Ordføerer mener Senter-parti-utspill er kroken på døra for oljetilhengerne Rundt 4.000 personer har svart på spørsmålet om oljeboring. Olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) mener nasjonale hensyn bør veie tyngst i striden om oljeutvinning i Lofoten og Vesterålen. - Dette handler om verdiskaping, arbeidsplasser og ikke minst inntekter til finansiering av velferden vår, sier han. - Utrolig oppløftend

Oljeboring, fiskeri og reiseliv. Havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja er helt unike områder. Her gyter verdens siste store torskestamme, det er store fuglefjell og mange hvalarter. Dette er verdifull natur, som også gir grunnlag for fornybare arbeidsplasser. Oljeboring kommer i konflikt med disse Finn stoff som viser hva som er gjort og hva som gjenstår før det eventuelt kan produseres Skriv en konklusjon der dere gjør dere opp en mening om hvorvidt dere mener man skal åpne for petroleumsutvinning i dette området Brukere som har lastet ned Spørsmål og svar om oljeboring i Lofoten og Vesterålen, har også lastet ned. Det blir spennende å se hva som skjer. Klikk her for å lese mer om oljeboring utenfor Lofoten og Vesterålen Under kan du lese hva de forskjellige partiene mener om oljeboring i Lofoten. - SV er det partiet som opptrer minst ærlig i debatten om oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja. Partiet later som de forholder seg til kunnskap, men har bestemt seg for å være imot.

Lofotposten - Nei til oljeboring

I Nord-Norge er over 70 prosent imot oljeboring i Lofoten

Nordland Arbeiderparti har gjort helomvending i LoVeSe-saken og vil legge bort kravet om konsekvensutredning av oljeboring i Lofoten. Dramatisk, mener Frp. Nordland Ap har snudd og vil ikke lenger ha noen konsekvensutredning av oljeboring utenfor Lofoten Den kristne ungdomsorganisasjonen Changemaker gir klar melding til Bondevik: - Oljeutvinning er umoralsk, enten du kaller det skaperverket eller noe annet

Xbox Series X. Switch. Wii Hva mener folk om vindkraft på land og til havs? De under 30 er langt mer positive til vindkraft på land enn andre aldersgrupper, viser ny undersøkelse. Motstanden mot vindkraft på land er størst i områder med mest utbygging, som Sørlandet og Trøndelag. Havvind støttes av et stort flertall

Video: Ja til oljeboring i Lofoten - Tu

Når vi nå sier nei, handler det både om forpliktelser til å redusere klimautslipp i Parisavtalen, og at dette er et yndet gyteområde. Vi vil ikke risikere fiskeriressursene, sier Dale.Leder i Bergen og omland LO, Mads W. Kleven, sier han mener det er synd at Arbeiderpartiet i Bergen ikke ønsker å søke ny kunnskap i form av en konsekvensutredning. Debatten om oljeboring ved Lofoten dreier seg om mer enn partiets miljøprofil i nord. Debatten har også tråder til ønsket om en mer markert satsing på grønne karboner. Ved å presse fram en mer restriktiv linje ved Lofoten, kan Ap i Oppland og Hedmark håpe på økt fokus på mer «oljeboring» i innlandet Hva fagbevegelsen mener om Lofoten, Vesterålen og Senja vil ha betydning for Arbeiderpartiets avgjørelse i saken, mener flere Ap-fylkesledere

MDG vil felle regjeringen på olje - Nordland

Erlend Svardal Bøe røper at han er på kollisjonskurs med eget parti om oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja når han nå kommer hjem til Tromsø for å be om tillit til å bli stortingsmann • KrF mener ikke mye om rovvilt, men vil ha et miljøvennlig landbruk. Hvordan de skal få til dette, sies det lite om. • Fremskrittspartiet vektlegger lokal forvaltning men sier lite om tall. Også Frp vektlegger lokal forvaltning av rovviltet. • Rødt har ikke noe om rovvilt i sitt program Aps nye Lofoten-kompromiss innebærer at et belte på 5 mil fra land gjøres petroleumsfritt. I tillegg unntas hele Vestfjorden, mens beslutningen om å konsekvensutrede Nordland VII og Troms II utsettes, skriver Aftenposten.. Til gjengjeld åpner programkomiteen i Ap for konsekvensutredning av Nordland VI, havområdet sør for Røst, som Oljedirektoratet mener er det mest lovende og. Mener Ap forvirrer folk. Av Kjetil Magne Sørenes (tekst) og Tom Henning Bratlie (foto) - Selv ikke Aps velgere er sikre på hva Ap mener om saken. Eller: han sier ikke «AUF-mener». Dette er ikke som med oljeboring i Lofoten. Folket vil ha grense

Miljøkamp på liv og død

Hva mener partiene? - naturvernforbundet

Aktuelle saker og politikk; Meny . Forside Siste innlegg Regler Blogger Ubesvarte tråder Temaoversik 13 medlemmer fra Troms Natur og Ungdom er denne helgen i Oslo for å vise Arbeiderpartiet hva de mener om oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja. Natur og Ungdom er denne helgen i Oslo for å vise Arbeiderpartiet hva de mener om oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja

Krangel om oljeboring i Lofoten kan sprenge LO. De tre mener et LO hvor symbolpolitikk fra offentlig ansatte og Handel og Kontor legger premissene for vår industripolitikk ikke, er «vårt LO». Folk flest sier nei til å slanke offentlig sektor Oljeutvinning i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja (forkortet LoVeSe) er en omstridt politisk sak i Norge.Diskusjonen om hvorvidt det skal åpnes for oljeboring her har startet i 1970 Industrien truer med å skape sitt eget kartell utenfor LO hvis kongressen sier nei til konsekvensutredning

striden om oljeboring i nord - Store norske leksiko

Miljøstiftelsen Bellona mener det neppe er god kontakt mellom ledelsen i Ap og grasrota i partiet i denne saken. Bellona-leder Frederic Hauge lover derfor å kjempe for å holde havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja fri for petroleumsaktivitet. - Meningsmålinger har vist at det er et flertall mot oljeboring i befolkningen Greenpeace: - Ap gir blaffen i forskerfunn . Arbeiderpartiet ville ikke vente på sin egen rapport om konsekvensene av oljeboring i Lofoten Debatten om hvorvidt oljeselskapene skal få slippe til i de sårbare havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen har dominert regionen den siste tiden. Flere politikere, bedrifter og andre aktører har vist sin støtte til Folkeaksjonen mot oljeboring utenfor Lofoten, og aksjonen har vokst til over 2000 medlemmer siden den ble stiftet i januar Motstanden mot oljeboring utenfor Lofoten har ført til opprettelsen av et nasjonalt oljevern-og miljøsenter i men statsministeren etterlater ingen tvil om hva partiet Høyre mener om dette

Ja til olje- og gassutvinning i Lofoten og Vesterålen

Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget. VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes. Søk i VG Nett Debatt Avansert søk. VG Nett Debatt> Samfunn> Politikk - Norsk Angående oljeboring i Lofoten Mener Lofoten-boring får SV til å juble. Det gir SV en ny sjanse til å vise hva partiet står for på et av sine kjerneområder, i valgkampen, uten særlig hensyn til en felles plattform. Det viste også Stoltenbergs kontante avvisning av en omkamp om EØS-avtalen. Men slaget om oljeboring blir heftig

Statoilsjefen mener det er nødvendig med oljeleting i

Lofoten, Vesterålen og Senja - disse havområdene har verdens største torskestamme, verdens største kaldtvannskorallrev og fastlands-Europas største sjøfuglkoloni. I tillegg er 70 prosent av all fisk som fiskes i hele Norskehavet og hele Barentshavet innom disse havområdene i løpet av livet sitt UiT-forsker Berit Kristoffersen tror det blir omkamp om oljeboring i Lofoten, ifølge UiTs eget nettsted. - Med lav oljepris og usikre prognoser for oljeutvinning i Barentshavet, vil nok oljeindustrien presse på for å få bore etter olje også i Lofoten Hva vekket engasjementet ditt? - Det å vokse opp i Lofoten, midt i havgapet, og kjenne at oljenæringen puster oss i nakken og sikler etter å kjøre oljerigger opp her utenfor - til tross for at fagmiljøene sa det var en stor risiko. Det vekket et kampinstinkt i meg, som har vært med meg siden jeg var 14-15 år

Full krangel i LO om oljeboring i Lofoten - NR

Diskusjonen rundt Oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja har herjet i politiske sfærer, så vel som blant folket i flere år. Høyre og Arbeiderpartiet er enige om å utvide oljeboringen i nord, mens Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne er sterke motstandere - Telemark Arbeiderparti går inn for å åpne Lofoten for oljeboring, et av de aller mest verdifulle og sårbare områdene vi har. Sterke strømmer og kort vei til land gjør at et eventuelt oljeutslipp kan gjøre store skader og spre seg så langt som til resten av Nord-Norge

KrF sier Ola Borten Moe villeder opinionen om oljeboring i

I havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja foregår det i dag ingen oljeboring. Det skal det heller ikke i fremtiden, -er det mange som mener. Både i området der nordpå, men kanskje først og fremst i andre deler av landet, der interessen for miljøet langs den vakre kyststripen er større enn interessen for lokale og trygge arbeidsplasser og bosetting i området Jo, mener SV. — Det må ikke være tvil om at konsekvensutredning gjennomføres med sikte på oljeboring, og at det fører til oljeboring, sier miljøvernminister Bård Vegar Solhjell.Informasjon som Aftenposten har hentet inn viser at begge har litt rett De siste månedene har Statoil og oljeindustrien presset ytterligere på for å åpne Lofoten og Vesterålen. Det skaper politisk strid slik det har vært flere ganger før om områdene. I tillegg vil flere miljøvernere ha omkamp om Barentshavet, hvor oljeselskapene nylig fikk tildelt leteareal under 23. konsesjonsrunde

Jens taper flest velgere på oljeboring i Lofoten

Nordlendingers relative motstand mot oljeboring utenfor Lofoten og Vesterålen øker. Bare folk i Oslo og Akershus er like enige med nordlendingene. Nordlendingers relative motstand mot oljeboring utenfor Lofoten og Vesterålen øker. Forskerne stilte også panelet spørsmål om hva som bør skje med olje- og gassnæringen i framtida oljeboring graf Foto: Ketil Svendsen. 62 prosent uenig. De spurte i sjømatnæringa rangerte sin holdning til oljeutvinning på en skala fra en til fem, der én er helt uenig. Totalt svarte 50 prosent at de var helt uenig, som sammen med neste kategori utgjør 62 prosent av de spurte. Dette mener turistene og innbyggerne om oljeboring i Lofoten.

Derfor er det farlig med oljeboring i Lofoten Telinet Energ

Men hva om teknologien, om la oss si 30 år, Han har til hensikt å påføre mektige StatoilHydro nedelag i slaget om Lofoten, og mener saken er et norsk klimaveivalg: Nå kan en hel arme av PR-folk bli satt inn mot politikerne, sentralt og lokalt - Folk vil vite mer. I en meningsmåling sier to av tre ja til å utrede konsekvensene av oljevirksomhet utenfor Lofoten og Vesterålen. - LoVe Petros undersøkelse viser bare det vi visste fra før: Folk ønsker mer kunnskap om konsekvensene av oljevirksomhet, sier Elisabeth Sæther i Bellona Hva Arbeiderpartiet til slutt lander på blir trolig avgjort på landsmøtet som holdes fra 4. til 7. april i Folkets Hus i Oslo. Om Ap snur på landsmøtet, vil det for første gang være stortingsflertall for å stanse alle planer om oljeleting utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. (©NTB Bremnes mener det ligger mye følelser i motstand mot oljeboring i Lofoten, Senja og Vesterålen. - Det er helt greit at folk er imot oljeleting. Bare sørg for at det er basert på fakta og ikke følelser, sier hun. Hun mener mye av de gode og saklige debatten forsvinner når den tar for seg plattformer i fjæra og ramponering av turistnæringen Om noen tiår vil oljen ta slutt og halvparten inntektene i Norge vil da forsvinne. I grove trekk er det hovedsakelig to meninger om dette: Mange foreslår at vi skal bore i Lofoten og Vesterålen når oljen i Nordsjøen tar slutt. Andre mener at vi skal bore nå med én gang, for at Norge skal få en enda bedre økonomi

Oljeboring i Lofoten - Generelt om friluftsliv - Fjellforu

Bør vi få oljeboring i Lofoten og Vesterålen? Morgenbladet konsekvensutreder - før politikerne gjør det. mener forsker Henning Kristoffersen. Aktuelt / ISHAVSBANEN / Intervju. - Dette handler ikke lenger bare om abort Man kan plassere så å si alle partier og alle debattanter etter hva de svarer mener det vil være en skandale om det til konsekvensutredning av oljeboring utenfor Lofoten,. Natur og Ungdom mener det vil bli betydelig med forurensning selv uten noen storulykke å få noen troverdige svar på hva Ap egentlig vil. Om ikke annet får Bjørnar Skjæran verdifull informasjon om hva han skal mene fremover. Krangel om oljeboring kan sprenge LO: - Det er useriøst å kreve varig vern av Lofoten,. 13 medlemmer fra Troms Natur og Ungdom er denne helgen i Oslo for å vise Arbeiderpartiet hva de mener om oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja.- Nå er det på tide at Arbeiderpartiet setter ned foten for oljeboring i disse sårbare områdene. Beskjeden fra ungdommen, norske fiskere, forskere og Arbeiderparti-ordføreren på Røst er klar Kleven mener Bergen Ap burde valgt å stå fast ved dette vedtaket i stedet for å snu midt i perioden. Hva Arbeiderpartiet til slutt lander på blir trolig avgjort på landsmøtet som holdes fra 4. til 7. april i Folkets Hus i Oslo. Les også: Oljefritt Lofoten, Versterålen og Senj

Oljeboring i lofoten høyre. Høyre legger til grunn at Norge fortsatt skal være en stor produsent av olje og gass og vil åpne for petroleumsvirksomhet utenfor Lofoten og Vesterålen Her finner du en kort oversikt over hva de ulike politiske partiene i Norge mener om oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.Oversikten er oppdatert før Se mer: Krever Lofoten-svar fra Støre; Nei fra Finnmark. I 13-tiden søndag har også Finnmark Arbeiderpartis representantskapsmøte stemt over den såkalte LoVeSe-saken. Også der ble svaret nei til petroleumsnæringen med 24 mot 17 stemmer nei til åpning av Lofoten, Vesterålen og Senja for oljeboring. Vi kommer tilbake med mer Olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) er åpen for å forhandle med Ap om en konsekvensutredning av oljeboring i Lofoten hvis også Venstre takker nei til et regjeringssamarbeid Mener at videre utbygging av olje- og gassressursene i Nord-Norge må skje ut fra resultatene av konsekvensutredninger. Forbundet for Ledelse og Teknikk 6 delegater. Har bundet mandat. (Stemmer i blokk.) Vil ha konsekvensutredning av Lofoten, Vesterålen og Senja. Disse forbundene har ikke vedtatt noen politikk om dette Folkefesten mot oljeboring på torget i Kabelvåg i Lofoten ble en kjempestor suksess med over 1500 deltagere. Leder i Miljøagentene i Vågan, Kaja, fikk holde appell på slutten av Folkefesten. Dette gjorde hun sammen med leder i Natur og Ungdom, Silje

 • if( wpcom_mobile_user_agent_info.isIPad() ).
 • Norsk tekst til tale.
 • Unturned server mods.
 • Ndr hamburg journal gewinnspiel.
 • Run 1.
 • Convert long youtube videos to mp3.
 • Hausmittel gegen soor baby.
 • Regarder un sac de billes en streaming gratuit.
 • Spåtind alpinbakke.
 • Mta tv.
 • Encontrar significado.
 • Deckblatt ägypten zum ausdrucken.
 • Hva skjer i tromsø i påska.
 • Gvh hannover zonen.
 • Justin trudeau socks.
 • Gratis kurs oslo 2018.
 • Capsicum or bell pepper.
 • Fm kanaler oslo.
 • Cafe med lekerom trondheim.
 • Afternoon tea london.
 • Mobil reparasjon majorstua.
 • Tørrshampo hårtap.
 • Hus säljes privat.
 • Hvor mye taurin er det i red bull.
 • Harestua sognsvann ski.
 • Gum burghausen galaxy event.
 • Nulandsknaben.
 • Båndtvang oslo sentrum.
 • Tromsø sport event.
 • Schwarz weiß fotografie gerahmt.
 • Basketball live stream free.
 • Safe to travel.
 • Eltern kind turnen friedberg hessen.
 • Calibration lg uhd.
 • Boxen husum.
 • Norges beste muffins.