Home

Khio opptak 2021

Teaterhøgskolen har sidan etableringa i 1953 vore den leiande institusjonen for utdanning av scenekunstnarar. Teaterhøgskolen tilbyr bachelorstudium for skodespelarar og regissørar, og eit masterstudium i teater med fordjuping i skodespelarfag, regi, scenetekst eller scenografi Ofte stilte spørsmål om opptak Hva koster det å studere hos dere? Kunsthøgskolen i Oslo er en statlig høgskole og dermed er undervisningen gratis. Alle studenter må betale semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO), hvert semester Program og foto. Danseforestilling vist 8.-9. juni, 12.-16. juni 2017 på Seilduken Scene 4. DVD-opptak kan sees i biblioteke Program. Fire danseforestillinger vist 15.- 18. mars 2017 på Seilduken, - i Resepsjonsgalleriet og på Scene 3. DVD-opptak kan sees i biblioteke

Program og foto. Danseforestilling vist 9., 13., 15., 16. juni 2017 på Seilduken Hovedscene. DVD-opptak kan sees i biblioteke Spørsmål om opptak sendes til postmottak@khio.no. Dette må du laste opp Følgende dokumenter må du laste opp i Søknadswe b for at din søknad kan bli vurdert: Dokumentasjon på din utdanning (GSK) (lastes opp som PDF med filnavn BAMS2020-GSK.pdf Suppleringsopptaket 2017. Samordna opptak sendte i suppleringsopptaket ut 8 050 tilbud til 6 222 ulike søkere. 2 890 søkere som sto uten tilbud i hovedopptaket har nå fått tilbud, mens 2 933 personer med tilbud i hovedopptaket har fått tilbud på en høyere prioritet. Hittil i år har 98 930 personer fått tilbud om studieplass via Samordna opptak Poenggrenser hovedopptak juli 2017 I denne rapporten vises poenggrenser ved hovedopptaket 20. juli i 2017 og tilsvarende opptak i 2016. Poenggrensen er poengene til den siste søkeren som fikk tilbud om plass. Hvis flere søkere har lik poengsum det på alder, de eldste går foran

Kunsthøgskolen i Oslo er Norges største kunsthøgskole med fagområdene teater, dans, opera, kunst og håndverk, design og billedkunst Program. Danseforestillinger og prosjekter vist i perioden 10. mars - 6. april på Seilduken Scene 3 og 5, og på Black Box teater. DVD-opptak kan sees i biblioteke Doktorgradsutdanningen ved Kunsthøgskolen i Oslo er et treårig fulltidsstudium, 180 studiepoeng, som fører fram til doktorgrad i kunstnerisk utviklingsarbeid. Fagområdet for doktorgraden er kunst, som ved Kunsthøgskolen omfatter billedkunst, dans, design, kunst og håndverk, opera og teater Lotte Konow Lund; Professor, med et særlig ansvar for undervisning i presentasjonsformer og formidling +47 957 57 493; lottekonow.lund@khio.n Forord: KUF-prosjektet 'Curious Cabinets' er tilvirkningen av et vitrineskap laget av undertegnede som en slags introspektiv kulturkritik. At jeg finner det passende er på bakgrunn av samtidens blødende grenser mellom kunst, kunst&håndverk og design

I fjor googlet jeg hvordan komme inn på KhiO i håp om at en eller annen tidligere eller nåværende kunststudent skulle gi meg fasiten, men jeg fikk aldri vite hemmeligheten. I år klarte jeg å komme inn selv, så her er opriften for dere andre oppgitte sjeler som prøver å finne ut av hvordan dere skal gjøre drømmen om kunsthøgskolen til realitet Velkommen til åpning av Avgangsutstillingen master i billedkunst 2017, fredag 26.mai, kl. 19.00-21.00 på Kunstnernes Hus. Utstillingen viser avgangsarbeidene til 19 studenter ved Kunstakademiet, Kunsthøgskolen i Oslo Program. Teaterforestilling vist 26., 27., 29., 30. mai 2017, på fleire ulike arenaer på og rundt KHiO. DVD-opptak kan sees i biblioteke

Kandidatar som går vidare til 3. opptaksprøve 11. - 22. juni (søkjarnummer) september 2017, samtale med Kunsthøgskolens ledelse 2. oktober 2017 og de nevnte tilsynsrapportene fra 2015. Rapporten inneholder i det videre kapitler for hvert av kravene som er vurdert: Stabil FoU og utdanning av høy internasjonal kvalitet, høy faglig kompetanse innen utdanning, opptak og avgang for kandidater i stipendiatprogram KHIO Helpdesk | Help Center new ticket Log in to check your tickets. new ticket Hva kan vi hjelpe med? Search Hvis du ikke finner svar på det du lurer på så opprett en sak ved å trykke new ticket IT-systemene er operative. IT-informasjon. Drift-informasjon.. Program. Teaterforestilling vist 1.-3. juni 2017 på Seilduken Scene 6. DVD-opptak kan sees i biblioteke January 20, 2017 February 5, 2017 Amanda Steggell Anne Grete Eriksen and Amanda Steggell (with Brynjar Åbel Bandlien and Hans-Jørgen Wallin Weihe) take part in the programme of the Research Week of Oslo National Academy of the Arts, 24-26.01.2017

Research Week 2017 January 20, 2017 February 5, 2017 Amanda Steggell NEWS Anne Grete Eriksen and Amanda Steggell (with Brynjar Åbel Bandlien and Hans-Jørgen Wallin Weihe) take part in the programme of the Research Week of Oslo National Academy of the Arts, 24-26.01.2017 Opptaksprosessen gjelder følgende studieprogrammer: Master i arkitektur (5,5 år) - 60 studieplasser Master i design (5 år) - 30 studieplasser Master i landskapsarkitektur (5 år) - 20 studieplasser Opptakskrav For opptak til 1. år er kravet generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse i tillegg til beståtte opptaksprøver OFKS-studenter til KHiO oslofotokunstskole / juni 22, 2017 Vi gratulerer hele syv av våre dyktige studenter som denne uken har blitt tildelt studieplass ved Kunsthøgskolen i Oslo (seks på Kunstakademiet og én på Kunst & håndverk) February 5, 2017 February 11, 2017 Amanda Steggell High stakes Throughout April 2017 a team from Amphibious Trilogies will work with Samos Volunteers, an independent group who mainly organise activities for refugee shelters on the Greek Island of Samos, close to Turkey Kirkemøtet 2017 fant sted i Trondheim, fra onsdag 25. januar til tirsdag 31. januar. Møtets hovedtema var Nåde. Se opptak fra plenumssamlingene og les Kirkemøtets vedtak

Teaterhøgskolen - Kunsthøgskolen i Oslo - KHIO

 1. Desember 2017 fikk Kunnskapsdepartementet inn varsler på to ansatte ved KHiO, og like etter kom det et varsel på en tredje ansatt. I ettertid har én lærer fått sparken, én har sagt opp, mens den siste personen fikk fortsette i stillingen sin, da skolen konkluderte med at det ikke fantes tilstrekkelig bevis for å underbygge varslene
 2. ← Opptak til masterstudiet i koreografi ved KHIO, frist 1. februar Alliansen skal ansette flere kunstnere i 2015 → KHiO - videreutdanning, søknadsfrist 15. februa
 3. Khio opptak. Rektorat. Jørn Mortensen rektor + 47 945 23 328 jorn.mortensen@khio.no Rektor har overordna ansvar for å leie den faglege verksemda ved Høgskolen Verdifull informasjon skal beskyttes.Spør deg selv: Hvor verdifull er informasjonen for meg, for studie- eller arbeidsstedet eller for andr
 4. 4/28/2017 . 1 Til Kunnskapsdepartementet Kunnskapsdepartementet igangsatte i juni 2016 en mulighetsstudie for forpliktende samarbeid mellom AHO, KHiO og NMH - struktur.. 14 Kapittel 3 Scenarier, beskrivelser og vurderinger.

Ofte stilte spørsmål om opptak - KHIO

Heimel: Fastsett av Kunnskapsdepartementet 6. januar 2017 med heimel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) § 3-6, § 3-7 og § 4-9. Endringar: Endra ved forskrifter 2 feb 2017 nr. 117, 29 juni 2017 nr. 1065, 11 okt 2017 nr. 1770, 30 jan 2018 nr. 137, 23 nov 2018 nr. 1767, 26 nov 2019 nr. 1580 som endra ved forskrift 11 des 2019 nr. 1714 (i. Ett inlägg delat av Academy of Fine Art, Oslo (@mfa_avgangsutstillingen2017) Maj 24, 2017 kl. 10:31 PDT Daniel Hansen (b. 1991) is a Swedish artist based in Oslo. He is interested in ecology, historicity and issues arising from nationalism

fredag, 05. mai 2017, Oslo, KHiO Balletthøgskolens vårforestilling 2017 Share Share Share Kilde: Facebook Fievent.com er ikke en rekke av denne hendelsen Hjemmeoppgave KHiO 2017 Hjemmeoppgaven for Interiørarkitektur og møbeldesign på KHiO 2017 var mangedelt. Først skulle man vise kreativ og analytisk tegning, deretter vise at man kunne bygge modell, og til slutt en mer personlig oppgave som gikk ut på å lage et kart Program 2017. Academy Lectures spring 2017. Hooman Sharifi - 18 January Alain Cueff - 15 February Camille Norment - 1 March Mieke Bal - 22 March Fred Dewey - 18 May . Academy Lectures Fall 2017 Poenggrenser fredag 28. juli 2017. Viser poenggrenser ved suppleringsopptaket 29. juli (SUPPL) og hovedopptaket 20. juli (HOVED). Poenggrensene går ned etterhvert som noen søkere sier fra seg sin plass og nye søkere tas inn. De kan fortsatt gå ned i senere etterfyllinger i august og begynnelsen av september I denne rapporten vises poenggrenser ved hovedopptaket 20. juli i 2018 og tilsvarende opptak i 2017. Poenggrensen er poengene til den siste søkeren som fikk tilbud om plass. Hvis flere søkere har lik poengsum det på alder, de eldste går foran. Poenggrensene kan gå litt ned i senere opptak. En kvote kan sees på som en kø

Forsvarets opptak og seleksjon (FOS) er opptaksprøver for utdanning og tjeneste i Forsvaret. I løpet av opptaket skal kandidatene bli intervjuet og testet teoretisk og fysisk. Her skal Forsvaret bli kjent med deg for å se hvem du er, hva du står for og hvilke holdninger du har Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) er ein vitskapleg høgskole med rundt 550 studentar og 22 studuim. KHiO er ein sterkt spesialisert institusjon som tilbyr utdanningar på bachelor- og masternivå innanfor fagfelta biletkunst, kunst og handverk, design, dans, teater og opera. KHiO har også eit eige ph.d.-program i kunstnarisk utviklingsarbeid.KHiO skal utdanne kunstnarar og designarar og drive.

KHIODA: Avgangsforestilling 2017, bachelor samtidsdans og

KHIODA: Avgangsforestillinger master dans 2017

KHIODA: Sommerforestilling med bachelor klassisk ballett 2017

 1. Ett inlägg delat av Academy of Fine Art, Oslo (@mfa_avgangsutstillingen2017) Maj 23, 2017 kl. 11:55 PDT Christina Bruland (f. 1983, Norge) utforsker språk og andre kommunikasjonsformer gjennom sine arbeider
 2. Forskrift om opptak til USN. 14.12.2017 nr. 2225 Kunnskapsdepartementet Forskrift for graden ph.d. ved NHH. 07.12.2017 nr. 2438 Kunnskapsdepartementet Forskrift om opptak til bachelorutdanningen ved Politihøgskolen. 29.08.2017 nr. 1592 Justis- og beredskapsdepartemente
 3. ar, 03.10.17: Hva er essensen i Bertolt Brechts læreteater? Hva kan Brecht lære oss i politisk harde tider? Arrangør: Morgenbladet, KHIO, Kunstneres Hus
 4. Ved KHiO er stipendiatene ansatt ved en av de ulike avdelingene, og vi har normalt 20-25 aktive doktorgradsstipendiater til enhver tid fordelt på alle 6 avdelinger. Om stillingen For 2021 er det ledig stilling som doktorgradsstipendiat innen fagområdet Interiørarkitektur og møbeldesign ved avdeling Design
 5. ar, 08.09.17: Morgenbladetsalongen i samarbeid med KHIO og Kunstneres Hus Arrangør: Morgenbladet og KHIO
 6. imum 160 av bachelorgradens 180 studiepoeng gis betinget opptak

Kunsthøgskolen i Oslo Tel: (+47) 22 99 55 00 E-mail: postmottak@khio.n

Dans - Kunsthøgskolen i Oslo - KHIO

Det er opptak til PPU heltid en gang i året. Søknadsfristen er 15. april hvert år.Du søker om opptak til studieprogrammet i Søknadsweb. For å søke på studiet må du innen 15. april:. ha satt deg inn i opptakskravene og fagkravene du finner lenger ned på side Utdanningene gir kunnskap og ferdigheter innen ulike kunstformer og kunsthåndverk. Fullførte studier gjør deg i stand til å arbeide med kunst på et høyt nivå, enten som skapende kunstner eller at du arbeider med kunst på andre måter She holds an MFA from The Academy of Fine Art in Oslo (2017) and received a BFA in Medium and Material based Art (2015) and a BA in Fashion and Costume Design (2008), both at the Oslo National Academy of the Arts. www.siriwohrm.com. May 2, 2017 E-mail: postmottak@khio.no. Slik søker du. Du søker om opptak til bachelorstudier og de fleste årsstudier ved OsloMet - storbyuniversitetet via Samordna opptak.. Ordinær søknadsfrist er 15. april.. Tidlig søknadsfrist 1. mars gjelder for:. Søkere med dokumenterte grunner for tidlig opptak eller for særskilt vurdering, og søkere som søker opptak på grunnlag av realkompetanse

Available 24/7, Hillsboro Aviation is KHIO's premier FBO facility with state-of-the-art lobby with fireplace, four acres of private ramp space, pilot lounge, sleeping quarters, conference rooms, Wi-Fi/TV/computers, office spaces, exercise and shower facilities, hangar space, courtesy and rental cars, catering, oxygen & lav, 145 Repair Station, avionics, parts sales, and aircraft management (3) For studenter som har fått innvilget opptak til studieprogram, eller har påbegynt sine studier, før 1. februar 2017 gjelder denne forskrift fra 1. august 2017. (4) Forskrift 9. juni 2016 nr. 923 om studier og eksamen ved Høgskolen i Hedmark og forskrift 28. mai 2013 nr. 551 om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Lillehammer oppheves fra og med 1. august 2017 Opptak før fullført bachelorutdanning. Dersom det er færre kvalifiserte søkere til studieretningen enn plasser, kan søkere med minimum 160 av de 180 studiepoengene som skal utgjøre bachelorgraden gis betinget opptak. Hele det faglige grunnlaget for opptak må likevel være bestått

Søkertall 2017 - Samordna opptak

To uker opptak, første uka er diverse fysiske tester, mye adm og venting, og diverse andre tester. Andre uka er en motivasjonsøvelse, hvor du får testet om dette er det du virkelig vil. Erfaringen min tilsier at det er like mange (for ikke å si flere) som gir seg frivillig, som blir hivd ut i løpet av opptaksukene Opptak før fullført bachelorutdanning. Dersom det er færre kvalifiserte søkere enn studieplasser til programmet, kan det gis betinget opptak til søkere som mangler inntil 20 studiepoeng. Studenter som får betinget opptak, må fullføre bachelorgraden i løpet av første år på masterstudiet Søknad og opptak Opptakskrav. Ved å trykke på en av linkene nedenfor vil du få opp de opptakskravene som er aktuelle for studiet eller kurset du er interessert i

Poenggrenser hovedopptak juli 2017 - Samordna opptak

Ronak Moshtaghi. Ronak Moshtaghi (1987 in Tehran, Iran) lives and works in Oslo. She holds a BA in Painting from Tehran University of Art and a BA in Fine Arts from Oslo National Academy of Art Opptaksprøve 1 - 2020 Innleveringsfristen var: 23. april, kl. 13:00 Spørsmål? Kontakt: opptak@aho.noAlle søkere må besvare begge oppgavene. Oppgave 1 Komposisjon av hverdagsobjekte Ved KHiO er stipendiatene ansatt ved en av de ulike avdelingene, og vi har normalt 20-25 aktive doktorgradsstipendiater til enhver tid fordelt på alle 6 avdelinger. Om stillingen For 2021 er det ledig stilling som doktorgradsstipendiat innen skuespill ved avdeling Teaterhøgskole Opptakskrav til studier Generell studiekompetanse. Det vanligste opptaksgrunnlaget til høyere utdanning er generell studiekompetanse. Realkompetanse. Søkere som ikke har generell studiekompetanse og som fyller minst 25 år i løpet av opptaksåret, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.Godkjent realkompetanse er en alternativ måte å kvalifisere seg til en bestemt utdanning

Vil ha flere mastere i interiørarkitektur | arkitektnytt

Denne forskrifta er nå omsett til nynorsk og kunngjort som ny forskrift fastsett 3. januar 2017. I høve til tidlegare forskrift er det no gjort nokre få endringar i §§ 3-6, 4-2, 4-9, 4-10 og 7-2 i forskrifta. Endringar som ikkje er spesielt nemnd under, skal gjelde frå og med opptak til studieåret 2017-2018 Mulighetsstudie for forpliktende samarbeid mellom AHO, KHiO og NMH Author: Inger-Johanne Ullern Created Date: 4/28/2017 4:34:17 PM. Om to uker reiser tre uteksaminerte studenter i kles- og kostymedesign ved Kunsthøgskolen i Oslo til København for å delta i konkurransen Designers Nest Awards. Tonje Plur, Elnaz Gargari og Sigurd Braathen Dalen er valgt ut av fagkollegiet ved Kunsthøgskolen i Oslo til å delta i konkurransen Designers Nest Awards, som holdes 8. august i [ FAKTANOTAT - Hovedopptaket til høyere utdanning juli 2017 3 tidspunkt i fjor. endringer i antallet som står uten tilbud.-Nøkkeltall: -134 330 søkere totalt mot 131 124 søkere i fjor.-131 874 søkere ble behandlet i hovedopptak - mot 127 126 i fjor.- Det er behandlet 4 748 flere søkere i år enn i fjor.-117 488 søkere er kvalifiserte for opptak til høyere utdanning

Forside - Kunsthøgskolen i Oslo - KHIO

 1. Dramaturgidager (22.11-8.12 2017) Etter over tre år med kunstnerisk utviklingsarbeid går nå Nye forestillinger - nye verktøy mot slutten. I den forbindelse arrangerer prosjektet et treukers program mellom 22. november og 8. desember med dramaturgi i sentrum
 2. st ett studium (+4,4 % fra 2016). Av de kvalifisert
 3. Kunsthøgskolen i Oslo (ofte forkortet KhiO) er en vitenskapelig høyskole med rundt 500 studenter og 180 ansatte. Kunsthøgskolen i Oslo ble opprettet 1. august 1996 gjennom sammenslåingen av fem tidligere selvstendige høyskoler. Skolen tilbyr treårig bachelorstudium, toårig masterstudium, årsstudium og PPU.Det undervises i billedkunst, kunst og håndverk, design, teater, dans og opera

Forskrift om opptak, § 3-9, § 3-11, § 4-7, § 4-8, § 4-9, § 4-10, § 5-1 og § 5-3, forskrift 15. desember 2017 nr. 2135 om å gi lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler delvis anvendelse for Forsvarets høgskole, lov 20. mars 1998 nr. 10 om forebyggende sikkerhetstjeneste. Indremedisineren 1 • 2017 5 Indremedisineren 1 • 2017 Leder Kjære kolleger Et nytt nummer av Indremedisineren er dere vel i havn. En samlet redaksjon har den siste måneden gått over samtlige innlegg, kommunisert med forfattere og nå fått tilsendt utkast til en nær ferdig layout av COX (tidl DRD) Autumn Plans: New Performances - New Tools. The autumn is here and the artistic research project New Performances - New tools is in its last semester. Here are some of the activities rounding off the project

01/03/2017: Camille Norment. Photo: Herman Dreyer. When: 1 March, 2017, 6pm Where: Kunsthøgskolen i Oslo, Fossveien 24. Multi media artist Camille Norment visits Academy Lectures at the Academy of Fine Art 1 March. More info to come. February 3, 2017 E-mail: postmottak@khio.no. Søker- og opptakstall for opptak til studier ved Høgskolen i Østfold vinter 2017. Søker- og opptakstall for lokalt opptak til studier med søknadsfrist 1.oktober; Opptakstall for opptak til studier ved Høgskolen i Østfold våren 2017. Opptakstall til grunnstudier i Samordna opptak; Opptakstall for lokalt opptak til studier med.

Avgangsforestillinger master koreografi 2017 - khioda

15/02/2017 Alain Cueff 18/01/2017 Hooman Sharifi 28-30/10/2016 Imaginaries of History and the Ambiguity of Violence: Walter Benjamin and the Modern Intellectual Tradition in the Middle Eas 18/05/2017: Fred Dewey. When: 18 May, 2017, 6pm Where: Kunsthøgskolen i Oslo, Fossveien 24. Fred Dewey visits Academy Lectures at the Academy of Fine Art 18 May. More info to come. February 3, 2017 Written by Eva Løveid Mølster . Upcoming/Kommende. E-mail: postmottak@khio.no.

18/01/2017 Hooman Sharifi. When: 18 January, 2017, 6pm Where: Kunsthøgskolen i Oslo, Fossveien 24 . Hooman Sharifi is the artistic director of Carte Blance dance company. Sharifi is Norwegian, with roots from Iran. He is a former graduate of Oslo National Academy of the Arts, in choreography Internasjonalt opptak: På grunn av pågående situasjon med Covid-19 vil svar på det internasjonale opptaket sendes ut i slutten av april. Etter- og videreutdanninger: Hvis du har søkt opptak gjennom etter- og videreutdanningsweb (egen søknadsportal) er dette opptak som har egne søknadsfrister. Svar sendes ut fortløpende. Andre lokale opptak Avdeling Dans utdanner i dag dansekunstnere på alle nivåer av høyere utdanning. Bachelorstudiene i samtidsdans, jazzdans og klassisk ballett tilbyr fordypning i ulike retninger av scenedans gjennom fokus på utøvende danseferdigheter, skapende delaktighet og faglig refleksjon. Forestillinger og visninger er en vesentlig del av utdanningene

phd-i-kunstnerisk-utviklingsarbeid - KHIO

I flere år har Kjell Inge Røkke (58) kjempet for å hindre at lydopptak av private samtaler kommer ut i offentligheten. Det har han klart. Frem til nå May 2017, Oslo, KHiO Balletthøgskolens vårforestilling 2017. Share Share Share. Source: Facebook Fievent.com is not a host of this event! Contact organizers here. Report event. Remove or update event. Louisville Visual Art Association Membership. Thursday 17

Ansatte - Kunsthøgskolen i Oslo - KHIO

 1. Du rangeres etter rangeringsreglene i § 31 i NTNUs Forskrift om opptak til studier, hvis ikke styret har fastsatt andre rangeringsregler etter § 31, siste avsnitt.. Karakterkrav som tidligere er fastsatt for opptak til masterprogram, gjelder så lenge annet ikke er bestemt etter § 30 (5).. Flere studier ved NTNU har C-krav for å være kvalifisert
 2. Event in Oslo, Norge by Norske Grafikere on lørdag, april 22 2017 with 100 people interested and 67 people going
 3. st ett studium (+3,9 % fra 2016). SO sendte tilbud om studieplass til 101 340. Dette er 2 536 flere tilbud enn i 2016 (+2,6 %)
 4. istrasjon. For deg som skal starte den femårige utdanningen i økonomi og ad
 5. 2017 enn i fjor. Antall søkere per planlagte studieplasser er i 2017 totalt 2,44. I 2016 var det 2,42 søkere per studieplass. Det samordnete opptaket dekker brorparten av opptaket til grunnutdanninger i Norge. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at enkelte høgskoler ikke har opptak gjennom SO, men tar opp til sine grunnutdanninger lokalt
 6. Tråden for opptak til politihøgskolen 2017. Tråd angående opptaksprosessen og spørsmål rundt utdanningen generelt.Da har kommende studenter fått svar på studieplass, gratulerer!Jeg har vært svært aktiv i tråden for 2014 og 2015. Jeg er ferdig utdannet, og svarer på spørsmål i forbindelse med oppt..

KHIODA: Curious Cabinets

2017: 59.0: 59.4 . Krysspublisert! Hvordan søke opptak (fellesartikkel) Hvordan søke opptak Søk opptak via Samordna opptak . Frist: 15. april - for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning. Frist: 1. mars - frist for søknad på tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad med realkompetanse Selv om det før 2010 også fantes enkelte tråder som diskuterte opptak ved politihøgskolen, har det siden 2010 årlig vært laget en ny Tråden for opptak til politihøgskolen. Siden 2017 kullet nettopp har fått tilbud om skoleplass, så er det tenkelig at det kan ta litt tid før det yrer med liv også i denne tråden Se opptak fra frokostseminaret her. Meteorologene og klimaforskerne oppsummerte vær- og klimaåret, og vurderte om fjoråret er representativt for framtidens klima. Her kan du lese rapporten om tørkesommeren. Vi oppsummerer 2018, se den foreløpige rapporten her. Se videoopptak fra Klimastatus 2019

Hvordan komme inn på KhiO

OPPLYSNINGER OM OPPTAK VED SJEFSKURS NR 18 /2017. 1 Innledning . Forsvarets høgskole (FHS)/Sjefskurs skal gjennomføre Sjefskurs nr. 18 på Akershus festning i tiden 10. januar - 31. mars 2017. Tematisk fordypningsområde for kurset er «Transatlantiske forbindelser». Kurset er delt i tre studieperioder Se medlemsmøtet om mulig pensjonskutt i opptak Fredag arrangerte PBL medlemsmøte om mulige pensjonskutt. Fikk du ikke med deg selve medlemsmøtet, kan du nå se det Regjeringens arbeid med nye reguleringer for private barnehager har pågått siden høsten 2017

Avgangsutstillingen master i billedkunst 2017 - KHIO

Mer informasjon om opptak og opptaksprøver finner du her. Les mer på studiets hjemmeside. Kunsthøgskolen i Oslo. Lignende utdanninger. Arkitektur 21 utdanninger. Interiør- og dekoratørutdanning 3 utdanninger. Karriereveiledning.no Snakk med en veileder om utdanning og jobb For opptak til de ulike videreutdanninger er det ulike opptakskrav og hva en skal laste opp. For å vite hva en skal laste opp av dokumentasjon, så se på studiets nettside. En del av våre videreutdanninger krever politiattest, følg lenken for informasjon om hvilke studier dette gjelder Aspirantopptaket 2017 . Skriftlig prøve (5 timer) I denne skriftlige delen av utvelgelsesprosessen ønsker vi å teste dine evner til å analysere problemstillinger som er relevante for norsk utenrikstjeneste. Du må gjerne trekke veksler på din eventuelle akademiske fagbakgrunn Studiekode: Lærestedsnavn: Studiumhandboknavn: 2017-hoved: Tilbud per plass: Planlagte studie­plasser: Søkere: Søknader førstevalg: Søkere kvalifisert: Søker Praktisk-pedagogisk utdanning kombinert med tidligere fagutdanning gir deg muligheten til å jobbe fra 5. klasse og oppover

Sakrale skisser from outer space - khioda

Rapporten inneheld tal frå det samordna opptaket og lokalt opptak hausten 2017. For framtidige rapportar vil det og vere naturleg å ta med rapportering knytt til vår-opptak. HVL rekrutterer godt med studentar fyrste året etter fusjonen, og er den tredje største høgskulen i landet målt i søkjartal Sykepleieutdanningen er en treårig bachelorutdanning som etter bestått eksamen og praksis gir deg godkjenning som sykepleier. Her vises både treårige sykepleierutdanninger og enkelte spesialiseringer KHiO torsdag 28. september 2017 Velkommen til en festlig Operagalla med Operahøgskolens nyeste operastudenter. Det blir en spennende aften med musikk av bl.a. Verdi, Berlioz og selvfølgelig Mozart Figur 2: Total antall søknader til AHO 2013 - 2017 Arkitektur og designhøgskolen i Oslo (AHO), opplevde rekordhøye søkertall i 2017. Dette gjenspeiles også av at rekordmange, fører opp både arkitektur og design som førsteprioritet på Samordna opptak. Så har da også Samordna opptak nasjonalt, hatt nok et år med rekord i antall søkere Opptakskrav. Opptak til masterstudiet i klassiske fag bygger på bachelorgrad (180 sp) i antikkens kultur og klassiske fag med fordypning i originalspråk (gresk og/eller latin) tilsvarende 80 stp eller en kombinasjon av originalspråk tilsvarende minst 22,5 stp og emner i antikkens kultur, eller tilsvarende utdanning fra UiB, UiO eller utenlandsk universitet

Skrevet 15. juli 2017 Hei, alle sammen! Jeg er ny her, og måtte bare hoppe inn i diskusjonen: Er like spent som dere, driver å teller ned dager og timer til hovedopptaket 13. desember 2017 07.30 Lengde 13. desember kl. 07.30-09.30 Sted Publikumsfoajéen Med. Nationaltheatret i samarbeid med KHiO. Programmet oppdateres fortløpende

Vet ikke hvilke studier som fikk svar og når de fikk svaret. Mulig de ikke har søkt gjennom Samordna opptak. Personen jeg spurte er på jobb, så jeg gidder ikke å mase. Vi får bare være tålmodige og vente. Endret 17. juli 2017 av Sommer201 Opptak 2017/2018. Toårig fagskoleutdanning til linjene film/kunst 1. Motivasjonstekst: Bør inneholde refleksjon rundt innsendte arbeider. Din motivasjon for å søke NKFS. Hva du ønsker å utforske gjennom studiet. 800-1000 ord. 2.-4. Arbeider: Opptaksprøven er felles for kunst og film og er todelt Historisk kommunestyremøter 2014-2017 (opptak) Fakturaadresse: Astafjord lønn og regnskap Postboks 84, 9358 Tennevoll Vårt ELMA-nummer: 959 469 88 Skrevet 16. juli 2017 Takker du nei så mister du alle valgene via Samordna Opptak. Det eneste jeg tror du kan gjøre er å søke på restplasser som blir lagt ut 19/20 Jobbnorge ID: 193484 Doktorgradsstipendiat i kunstnerisk utviklingsarbeid ved avdeling Kunst og håndverk Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) består av seks avdelinger innen utøvende og skapende kunstnerisk praksis som sammen gir et rikt multi-disiplinært fagmiljø: Kunst og håndverk, dans, design, billedkunst, opera og teater

Resultat av 2. opptaksprøve 2019 - KHIO

 1. KHIO Helpdes
 2. Bli Arne Næss - khioda
 3. January 2017 - Choreography @ KHIO
 • Wüstenblume schauspielerin.
 • Fartsmåler laser.
 • Presens futurum spansk.
 • Vw eos kofferraum öffnet nicht.
 • Bereitschaftsarzt waldheim.
 • Die moldau smetana ablauf.
 • Schwesterherzen serie.
 • Gigantmater.
 • Wann kommen mcdonalds gutscheine 2018.
 • Ghost ship 2 german stream.
 • Gratulerer med dagen som var.
 • Orienteering iof.
 • Den andre kryssord.
 • Ulster.
 • Sinusknuten funksjon.
 • Chafing dish wieviel wasser.
 • Japan car auction.
 • Hundefor.
 • Hvordan gør jeg ham jaloux.
 • Rc bil 80 km/h.
 • Brynsgele hm.
 • Domino marvel.
 • Der pate leinwand.
 • Leopold hertug av albany.
 • Orangutang farlig.
 • Perfect buttercream frosting.
 • Upper ten review.
 • Tine stekt kylling.
 • Håndvask plakat barn.
 • Duun 370 pris.
 • Kindertanzen potsdam.
 • Harry potter clothes shop.
 • S oliver baskets würzburg spielplan.
 • Single event mainz.
 • Reproduktionscentrum malmö.
 • Evan peters imdb.
 • Stiftelsen kom og dans.
 • Jøtul 709 bruksanvisning.
 • Minnetale begravelse mor.
 • Jyoti amge ranjana amge.
 • Pull and bear teddy jacket.